SAL7372, Act: V°294.2 (634 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°294.2  
Act
Date: 1479-03-24

Transcription

2019-09-23 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat voir ons come(n) is in prope(re)n p(er)sone/
her jan van sinte goerix ridder ende heeft geconstitueert geset/
volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n janne vand(en)/
berghe p(ri)este(r) rase van graven en(de) gorijse wante aut/
Alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) geschille(n) als hij/
alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle/
desselfs h(er) jans jairguld(en) schulden opcomi(n)gen en(de) vervallen rinten/
[pachte(n) rechte(n) van duwar(ien) oft tochte op leengoede en(de) ande(re) voir alle behoirl(iken) leenhe(re)n hove(n) ma(n)ne(n) va(n) leene en(de) elswaers daers te doen sijn sal] /
goede beruerlijck en(de) omber(uerlijck) Te v(er)waren te mane(n) teysschen/
op te bue(re)n en(de) tontfangen in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um) salvo/
cor(am) berct burg(imagistr)[o] langrode tybe m(ar)cii xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt