SAL7372, Act: V°317.5-R°318.1 (681 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°317.5-R°318.1  
Act
Date: 1479-04-19

Transcription

2019-11-07 by xavier delacourt
It(em) gord de ruyte(re) ende lijsbeth van berthem sijn wijf hebben/
gelooft ind(ivisim) janne coudenberchs vier peters te xviii st(uvers) tstuc iii/
pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero) den eene(n) d(air)af tsint jansmisse naestcomen(de) den/
ande(re)n tons(er) liever vrouwen dage te half oechst den derde(n) te bamisse/
d(aer) nae en(de) den vierden te kersmisse dat d(air) nae volghen sal
//
quol(ibet) ass(ecutu)[m] met vorweerde(n) oft de voirs(creven) gehuyssche(n) den yersten/
t(er)mijn acht dage(n) laten overgaen ombetaelt dat dan al gevalle(n)/
sal zijn cor(am) hanck(art) sub(stitu)[to] burg(imagistro) aprilis xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt