SAL7372, Act: V°322.2 (689 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°322.2  
Act
Date: 1479-04-20

Transcription

2019-11-08 by xavier delacourt
It(em) wille(m) van leefdale als p(ro)cur(eur) jans van berthem sone/
wile(n) roelofs gielijs van duffle en(de) huychs roelofs/
welc jan van berthem met brieve(n) vand(er) stad gescr(even) aenden/
rentm(eeste)r ons gened(ichs) hee(re) en(de) scepen(en) tot pelleberch hadde doen/
afscrive(n) alsulcke(n) vervolch en(de) dageme(n)t alse arnd de/
wigger hoemake(r) aldaer hadde doen doen onder den ande(re)n op/
seke(re) erfgoede die de voirs(creven) drie p(er)sone(n) met tijtle van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(e) houden(de) wae(re)n en(de) dach van rechte op/
heden doen beteyken(en) den selve(n) arnde en(de) alle ande(re) die/
hen d(air) tege(n) woude(n) oppone(re)n heeft hem inden name en(de)/
als p(ro)cur(eur) voirs(creven) te rechte doen p(rese)nte(re)n in sca(m)p(n)[o] cor(am) om(n)ib[(us)]/
scab(inis) dempto lyemi(n)gen aprilis xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt