SAL7372, Act: V°329.3 (713 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°329.3  
Act
Date: 1479-04-28

Transcription

2019-11-10 by xavier delacourt
Met condicie(n) dat hier aencortten sal den voirs(creven) gelovers/
tgene des gelijc vo(r)e de voirs(creven) arnt voir he(m) en(de) in afslage/
sijnd(er) scult ontfange(n) sal vand(en) voirs(creven) vercochte(n) wijne en(de) have/
en(de) dat dbeleyt dat hij heeft opde goede der voirs(creven) m(ar)grieten he(m)/
hier toe stade doen sal ende te baten come(n) om dese payen aen hue(r)/
goede te moeg(en) verhale(n) en(de) ande(re) creditue(re)n te p(re)cede(re)n eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt