SAL7372, Act: V°342.2 (748 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°342.2  
Act
Date: 1479-05-14

Transcription

2020-06-03 by xavier delacourt
Nae dien dat pet(er) va(n) hoeb(er)ge alh(ier) bescr(even) es geweest bij woute(re)n de/
becke(re) voir tvoldoe(n) va(n) eene(n) scep(enen) br(ieve) va(n) loven(e) va(n) eend(er) cro(nen) lijfpen(sien)/
tot zijne(n) en(de) wile(n) wout(er)s zijns vad(er)s live d(air)inne de selve pet(er) en(de) he(n)r(ic)/
busscop als borge(n) wille(m)s busscops des jonge(n) brued(er) svoirs(creven) henr(ix) met/
scep(enen) br(ieve) van loven(e) vander daet xiiii[c] lviii junii xii gehouden en(de)/
v(er)bonden staen Soe zijn come(n) voe(r) den rade vander stat de voirs(creven)/
pet(er) d(air)voe(r) alh(ier) gevange(n) sitten(de) t(er) eend(er) zijden en(de) wout(er) t(er) ande(re)/
Ald(air) de selve pet(er) opdede de voirs(creven) belastinge en(de) dat he(m) die/
gebuerde bove(n) dien dat hij wel bewise(n) soude en(de) p(rese)nteerde te/
thoenen(e) hoe dat de voirs(creven) wout(er) de becke(re) voirmaels bekint hadde/
dat dese voirs(creven) rinten mette(n) v(er)lopen(en) pachte(n) en(de) acht(er)stellen va(n)/
dien he(m) ware(n) v(er)nuecht en(de) voldaen Teghen dwelck de/
voirscr(even) wout(er) sustine(re)nde de (contra)rie hoopte datme(n) des alsoe/
niet en soude bevi(n)den Alsoe dat dairop den thoen va(n) pete(re)n/
aenghehoirt zijnde de selve zijns v(er)mets es volcomen/
Ende daerentenden uuytgesproken dat de voirscreve(n) peter/
quijt ende ongehouden soude zijn vanden scepen(en) br(ieve) en(de)/
belastingen voirscreven In con(sili)[o] opidi ip(s)o die vener(is)/
maii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt