SAL7372, Act: V°343.3 (748 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°343.3  
Act
Date: 1479-05-13

Transcription

2020-01-13 by xavier delacourt
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen want/
rombout zeke(re) erve tege(n) den voirs(creven) zijne(n) brueder heeft gecocht/
gelegen te waenrode d(air)inne hij gegoet es en(de) de come(n)scap/
gedraecht dat rombout d(air) voe(r) tot zijne(n) laste neme(n) [en(de)] drage(n)/
sal die drie rinssche gulden(en) lijfpen(sien) dair inne zijn/
brueder als principael en(de) zeke(re) zijn borge(n) gehoude(n) zijn/
met scepen(en) brieve(n) van thiene(n) aen h(er)ma(n)ne vijts te thiene(n)/
en(de) d(air)af zijne(n) brueder en(de) van alle(n) coste(n) en(de) laste(n) die/
hij d(air)o(m)me mocht lijden zij ware(n) van rechte oft and(er)s/
losse(n) Soe sal hem de selve wille(m) mette(n) voirs(creven) beky(n)ne/
altijt alst hem gelieft moge(n) behulpe(n) om d(air)af en(de) va(n) allen/
pachte(n) d(air)af voirtane vallende en(de) alle(n) costen en(de) lasten/
d(air)op comen(de) oft d(air)om gebue(re)nde alsoe he(m) dat gelieft ontslag(en)/
en(de) ontlast te worde(n) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt