SAL7372, Act: V°357.3 (767 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°357.3  
Act
Date: 1479-05-15

Transcription

2020-01-14 by xavier delacourt
It(em) jan catseurs mandemake(r) heeft geloeft meest(er) goirde/
do(m)melen thien rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck den st(uver)/
te drie pl(a)c(ken) ter goeder rekeni(n)g(en) dertich stuv(er)s d(air)af van/
sint jansmesse naestcomen(de) over een jair en(de) alsoe voirt alle/
jae(re) tsint jansmesse xxx st(uvers) tot dat de voirs(creven) so(m)me betaelt/
sal zijn quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) berct burg(imagistr)[o] maii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt