SAL7372, Act: V°359.5-R°360.1 (772 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°359.5-R°360.1  
Act
Date: 1479-05-21

Transcription

2020-01-14 by xavier delacourt
It(em) es den voirs(creven) br(ieve) bekint te dier meyni(n)gen dat matheeus voirs(creven)/
die met scepen(en) br(ieve) van loven(e) als principael verborcht heeft/
aen goirde hanckart twee rijd(er)s lijfpen(sien) dairaff de pe(n)ni(n)ge
//
inder voirs(creven) gehuyssche(n) orber zijn gecome(n) dat hij hem met/
dese(n) vand(en) voirg(eruerde) twee rijders sal ontheffen met alle(n) coste(n)/
van rechte ende ande(re) opde voirscr(even) gehuysschen en(de) huere/
goede tallen tijden alst hem gelieft cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt