SAL7372, Act: V°360.2 (777 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°360.2  
Act
Date: 1479-05-28

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
Op heden zijn come(n) bijde(n) rade vander stat de bedesett(er)s van/
winxele van velthem va(n) erps t(er) eender ende m(er)ten nackart/
t(er) ande(re) en(de) de kercmeest(er)s van sint jacops opde biest t(er) derder zijd(en)/
Aldair de selve bedesett(er)s geeyscht hebbe(n) vand(en) voirs(creven) m(er)ten(e) te hebben(e)/
bede va(n) alle(n) zijne(n) goeden onder hen gelege(n) wa(n)t zij ongevrijt ware(n)/
en(de) te vorde(re) wa(n)t zij te schote en(de) lote vand(en) voirs(creven) dorpe stond(en)/
Op dwelck de voirs(creven) m(er)ten he(m) v(er)antw(er)den(de) seyde dat hij willich en(de)/
bereet wa(r)e de bede te betalen(e) navolgen(de) d(er) instructie(n) d(air)op gemaect/
va(n) tghene des hem zijn goede p(ro)fite(re)n bove(n) de co(m)me(re)n d(air) uuytgaen(de)/
hopen(de) dat hem tafslage souden come(n) alsulke xxv hollan(sche)/
guld(en) als de kercke van sint jacops opde biest opde selve/
zijn goed heffen(de) ware(n) Ende de voirs(creven) kercmeeste(r)s seyde(n) dat/
de kercke d(air)af noyt bede betaelt en hadden noch gelast geweest/
en(de) meynde(n) d(air)af alnoch ongehoude(n) te zijne Ende aldus es/
bijden rade vander stat p(ar)tien in alle(n) zijden gehoirt geappoi(n)tert/
en(de) uuytgesproke(n) dat de voirs(creven) m(er)ten gestaen sal niet te/
betalen(e) de bede vand(en) bate(n) zijnd(er) voirs(creven) goede(n) bove(n) de co(m)me(re)n/
d(air) uuytgaen(de) ende eve(n)v(er)re zij voirde(re) bede meyne(n) te hebbe(n) vande(n)/
co(m)me(re)n uuyte(n) goede(n) gaende dat zij die v(er)volchde(n) d(air) en(de) alsoe dat/
behoirde In cons(ilio) op(idi) maii xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt