SAL7372, Act: V°371.2 (805 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°371.2  
Act
Date: 1479-06-07

Transcription

2020-02-11 by xavier delacourt
It(em) jan vand(en) b(er)ge wonen(de) te winxele heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft va(n) joh(ann)ese heems p(ro)cur(eur) der/
taflen des heylichs gheest va(n) loven(e) alle alsulke lande als/
de selve tafle liggen(de) heeft inde p(ro)chie va(n) winxele en(de)/
d(air)omtrint alsoe zij der selver tafele(n) gelaten en(de) gemaect zij(n)/
bijder jouffr(ouwe) keyenoechs Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de)/
voe(r) acht mudden rox d(er) maten va(n) loven(e) cu(m) va(nn)[o] et pe(n)na/
alle jae(re) tsinte andr(ies)misse te betale(n) en(de) te loven(e) int/
heylichgheest huys te leveren quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorw(eer)de/
dat de voirs(creven) wy(n)ne alle de voirs(creven) lande sal wynne(n)/
werve(n) en(de) mesten bynne(n) middelen tijde wel en(de) loflijck/
gelijck reengenoten bove(n) en(de) beneden Item es voirts/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne te(n) lesten drie jae(re)n/
de voirs(creven) lande niet en sal moege(n) hoirvruchte(n) It(em)/
es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne den clerck vanden/
voirs(creven) heyligengheest ov(er)geve(n) sal in gescrifte met/
goeder specificacie(n) en(de) met zijne(n) reeng(enoten) alle de stucke(n)/
en(de) porceele(n) d(er) voirs(creven) goeden Ende alle dese vorweerd(en)/
tybe willem(air) junii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt