SAL7372, Act: V°377.2 (815 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°377.2  
Act
Date: 1479-06-14

Transcription

2020-02-28 by xavier delacourt
It(em) jan v(er)gheylen geh(eeten) duymken t(er) eend(er) zijde(n) en(de) roelof schats [cleermake(r)] ter ande(re) sijn come(n)/
voir scep(enen) van loev(en) kinnen(de) ende lijden(de) dat zij met malcande(re)n veraccordeert/
sijn voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomel(ingen) alse va(n) alsulck(en) steyne(n) ghevele alse de/
voirs(creven) jan heeft staen(de) inde scrijnstrate aen sijn huys dair des voirs(creven) roel(of) een/
huys vand(en) tween die hij onlancx gecrege(n) heeft teg(en) arnol(de) kyp vast aen comt/
d(er) condicie(n) h(ier) nae bescr(even) die zij malcande(re)n voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomel(ingen)/
gelooft hebbe(n) tonderhoude(n) en(de) te voldoen(e) tot ewige(n) dage(n) Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven)/
roel(of) in den voirs(creven) muer oft gevel des voirs(creven) jans vergheyle(n) met sijnd(er) ty(m)mering(en)/
sal moege(n) varen en(de) die d(air)inne moeg(en) ancke(re)n en(de) veste(n) als hij dair voird(er)/
ty(m)me(re)n sal wille(n) en(de) des hij d(air)inne alreede gevare(n) is dat heeft de voirs(creven) jan/
belieft en(de) belieft en(de) co(n)senteert mits des(en) en(de) heeft gelooft d(air) tege(n) ne(m)mermeer/
te come(n) En(de) ter ande(r) zijde(n) sele(n) de voirs(creven) roel(of) en(de) sijn nacomel(ingen) besitters van/
sijne(n) voirs(creven) erve moete(n) tot ewige(n) dage den voirs(creven) gevel hulpe(n) houde(n) in state/
en(de) rep(ar)acie(n) mette(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) sijne(n) nacomel(ingen) besitters van sijne(n) voirs(creven) huyse/
te halve(n) coste cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt