SAL7372, Act: V°378.2-R°379.1 (819 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°378.2-R°379.1  
Act
Date: 1479-06-17

Transcription

2020-03-07 by xavier delacourt
Item heeft gelooft de voirs(creven) willem den voirs(creven) clase en(de) sijne(n) wive/
dat hij hen tusschen dit en(de) kersmisse naestcomen(de) opde goede nae/
bescr(even) behoirlick voir hoff en(de) hee(r)e dair men de selve goede af/
houden(de) is besetten ende bewijsen sal vijfthien ryns guld(en) te/
twintich stuv(er)s tstuck erflik(er) renten die dwelke yerst nae de/
doot vanden lestleven(de) van willem(me) ende zijnder werdinne(n) den/
voirs(creven) clase en(de) zijne(n) wive willems dochter volgen sullen Ierst/
opde stede met huysen hove(n) stallingen driessche ende allen ande(re)n/
toebehoirten geheet(en) willem maes stede geleg(en) inde p(ro)chie/
van welde bijde cappelle tusschen de goede jans maes en(de) der/
kinde(re)n henr(ix) maes ter eender zijde(n) en(de) der selv(er) kynderen goede/
op dande(re) tshee(re)n strate opde derde en(de) de gemeyn heyde ald(air) opde/
vierde zijden It(em) op tvi[te] gedeelte va(n) eene(n) stuck lants geheet(en)/
den grooten bocht gelege(n) inde selve prochie aen decke(re)n van welde/
It(em) op eene(n) driesch geheeten den grooten linkenbosch gelegen inde/
selve p(ro)ch(ie) op deckerstrate dair men ter kercken wert vaert/
En(de) noch opden nuwenbocht ald(air) gelegen die henne(n) thijs plach/
toe te behoiren(e) Et sat(isfacere) de dict(is) bonis En(de) dair voir inne te staen/
dat hem die voirs(creven) goede toebehoe(re)n in sijnder deylinge(n) sijn gevalle(n)/
en(de) dat die bove(n) alle(n) co(m)mer dair uutgaende inder selver/
sijnder deylinge(n) staen op negen mudden en(de) vie(r) loopen rocx/
turnoutsch(en) mate(n) xvi loopen voir elck mudde gerekent En(de) dat sij/
bove(n) co(m)mer wel weert sijn jairlijcx de voirs(creven) xv ryns gul(den) en(de)/
meer En(de) dese vestich(eyt) en(de) veronderpandinge sal geschien op vuege/
en(de) (con)dicie wairt tsake dat claes werdynne voir den selve(n) claese/
storve sonder wettige gebuerte dat dan die xv rinsch guld(en) ter/
stont nae huer doot sond(er) clase d(air)inne e(n)nige tocht te behouden(e)/
keere(n) souden op willem(me) oft dair hij die gedisponeert hadde te/
blive(n) oft op sijn naeste erfg(enamen) Oick en souden claes noch zijn wijf/
dese xv r(yns)gul(den) erflick moege(n) versetten verthie(re)n belasten noch vercoope(n)/
in gheender wijs het wa(r)e dat zij kinde(re)n hadden oft gheene/
Mair souden die rinte(n) nae hen moeten bliven heu(re)r beyder
//
wettiger kinde(re)n oft hue(re)n wettigen oire(n) van hen gecomen/
op dat zij e(n)nige acht(er)gelate(n) hadden oft anders des voirs(creven)/
willems naesten erfgename(n) gelijc voirscr(even) steet sonder/
fraude oft argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt