SAL7372, Act: V°86.2 (216 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°86.2  
Act
Date: 1478-09-26

Transcription

2018-09-25 by xavier delacourt
Want jacop vand(er) eycken als geleyt nae deser stad recht/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) voir zijn wettich/
gebreck tot allen den goede(n) have en(de) erve jans en(de) claes/
wile(n) de heymo(n)niez gebruede(re)n soe waer die gelege(n) zijn/
metter stad brieve(n) gescr(even) aen den meye(r) van jauchelet he(m)/
oft den bring(er) der selver brieve(n) heeft doen leve(re)n alle/
de voirs(creven) goede en(de) den weduwe(n) en(de) kinde(re)n der voirs(creven)/
gebruede(re)n dach van rechte doen beteeken(en) oft zij hen tege(n)/
de voirs(creven) leveringe en(de) execucie hadden willen oppone(re)n Tot/
welcken dage noch oic op heden als ten verstreken(en) dage/
van rechte de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant van hue(re)n wege(n)/
he(n) rechtsweert maken(de) come(n) en is den voirs(creven) geleydden/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en)/
van loeven(en) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte tyebouts/
steenweechs des(er) stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge/
geschiet te zijne datmen den voirs(creven) geleydde(n) houden sal/
inde possess(i)[e] der voirs(creven) goeden soe verre het noch voir/
scepen(en) come(n) is cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is) roelants lyemi(n)g(en)/
sept(embris) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt