SAL7373, Act: R°106.1 (246 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°106.1  
Act
Date: 1479-10-30

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
Want henr(ic) mette(n) ghelde als geleyt nae deser stad/
recht voir zijn wettich gebreck met des(er) stad brieve(n)/
gescr(even) aen den meye(r) van vilvorden oft zijnen stedehoude(r)/
te leefdale he(m) oft den bring(er) d(er) selver heeft doen leve(re)n/
alle de goede have en(de) erve pet(er)s wilen carbeel en(de)/
dach van rechte doen bescheyden de wed(uwe) en(de) kinde(re)n des/
voirs(creven) wile(n) pet(er)s en(de) oic der selv(er) wed(uwe) man oft zij/
hen tege(n) de voirs(creven) leveringe hadden willen oppone(re)n Tot/
welcken dage noch oic op heden als ten verstreken(en)/
ende vervolgen(de) dage van rechte de voirs(creven) p(er)sone(n) noch/
niemant van hue(re)n wegen hen rechts weert maken(de)/
come(n) en zijn den voirs(creven) geleydden toe compare(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en)/
van loeven(en) ter manissen smeyers gewesen voir een/
vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij/
rescripte des voirs(creven) stedehouders te leefdale de voirs(creven)/
leveringe ende dachbesceydinge geschiet te zijne datme(n)/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde levering(en) en(de) scepen(en)/
brieve(n) voirs(creven) alsoe verre alst noch voir hen comen/
is In sca(m)p(n)[o] cor(am) om(n)ib[(us)] scabinis dempt(is) borch(oven) duffle/
oct(obris) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer