SAL7373, Act: R°109.1 (254 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act
Date: 1479-11-05

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat wille(m) maes geheete(n) van wijtvl(iet)/
heeft ja(n)ne van borre gestelt te zijne(n) sijn meye(r) in zijne(n)/
hove van cortbeke overloe en(de) dair omtr(ent) En(de) heeft voirt/
den selve(n) geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)curac(ie) en(de)/
auct(oriteit) geg(even) Alle en(de) yeg(ewelke) zijn saken questie(n) en(de) gescille(n)/
Alle zijn goede (et)c(etera) in mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) borch(oven) reth(eman) scab(inis) no(vem)[br(is)] v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer