SAL7373, Act: R°115.2 (264 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°115.2  
Act
Date: 1479-11-09

Transcription

2019-10-14 by Greet Foblets
Den dach van thoenen die op heden gedient soude/
hebben tusschen pete(re)n vanden berghe als geleyt tot/
den goeden hee(re)n jans van fornealmont ter eenre en(de)/
hee(re)n ja(n)ne vand(en) berghe prieste(r) ende lijsbeth tacken/
es verlingt gecontinueert en(de) uutgestelt bij lod(ewijcke) van/
schore als p(ro)cur(eur) pet(er)s vand(en) berghe en(de) den voirs(creven) he(re)n/
ja(n)ne en(de) lijsbette(n) tot van in saterdage naestcomen(de)/
over acht dagen Om alsd(an) te diene(n) gelijc dien op hede(n)/
gedient soude hebben cor(am) berct moele(n) no(vem)[br(is)] ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer