SAL7373, Act: R°119.2-V°119.1 (272 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°119.2-V°119.1  
Act
Date: 1479-11-13

Transcription

2019-11-16 by Greet Foblets
Vander questien die op heden geport is voir meye(r) ende scepen(en)/
tusschen gheerde fredericx als mo(m)boir sijnder huysvr(ouwe) ter/
eenre en(de) marie(n) van ha(m)me wed(uwe) gorts gheerts ter ande(r)/
zijden Ald(air) de selve g(eer)t dede segge(n) hoe dat nae daflivich(eit) des/
voirs(creven) gorts gheerts die recht oem was van sijnd(er) huysvr(ouwe)/
gebleve(n) wae(re)n seke(re) vliegen(d)erve he(m) toebehoe(re)nde die hij en(de)/
zijne yerste huysvr(ouwe) te gader bracht hadden en(de) oic tsamen/
vercrege(n) en(de) oec bleve(n) wae(re)n dair bleve(n) e(n)nige erfbrieve/
dair hij meynde inne gericht te zijne en(de) want hij noyt/
metter mi(n)nen gecomen en conste tot den vliegen(d)erve voirs(creven)/
noch oic totter exhibicie(n) vand(en) erfbrieve(n) gebleven nae de doot/
des voirs(creven) gorts soe begheerde hij yerst en(de) voir al en(de) hielt/
dat hij sculdich soude zijn dese voirs(creven) vliegen(d)erve en(de) oick/
dexhibicie(n) vand(en) brieve(n) te bringe(n) tot hue(re)r eet ond(er) den rechte/
gemerct dat zij dair gheen recht inne en hadde want/
die come(n) wae(re)n van gorde voirs(creven) en(de) sijnd(er) yerster huysvr(ouwe)/
en(de) oick van sijnd(er) suster d(air) zij gheen recht toe hebben en/
mochte hoepte en(de) meynde dat zij dat sculdich soude sijn/
van doen(e) om die alsoe gheexhibeert sijnde als bove(n) hem/
d(air)inne te beraden(e) Wes hij met rechte houden soude hem/
toebehoe(re)nde d(air) op de voirs(creven) marie va(n) ha(m)me wed(uwe) des voirs(creven)/
gorts dede segge(n) dat zij hoopte dat zij verdoelt wae(re)n/
om die alsoe geexhibeert te hebben(e) Mair hielt dat de voirs(creven)/
gheert sculdich soude sijn ierst en(de) voir al te cle(re)ne de selve/
vliegen(d)erve d(air) hij meynde inne gericht te zijne en(de) dede/
seggen dat zij bereet wae(re)n te bringen(e) alle tgene des de/
voirs(creven) gheert conste bewijsen het zij vliegen(d)erve oft/
e(n)nig(er)ande brieve d(air)inne hij gericht soude moeg(en) wesen/
en(de) niet voerde(r) En(de) hielt dat sij niet meer sculdich en/
wa(r)e te doen(e) dair teg(en) de voirs(creven) g(eer)t replice(re)nde sustineerde/
de contrarie Ende alsoe hebben de hee(re)n scepen(en) bij manissen
//
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) marie/
sculd(ich) wae(r) alle de vliegen(d)erve ende oic de erfbrieve(n) gebleve(n)/
nae de doot des voirs(creven) gorts te bringen(e) onder den rechte/
om d(air)entinde(n) te geschieden(e) des nae recht behoe(re)n soude/
In sca(m)p(n)[o] nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer