SAL7373, Act: R°127.4-V°127.1 (296 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°127.4-V°127.1  
Act
Date: 1479-11-23

Transcription

2019-12-18 by Greet Foblets
It(em) jehan poilhet woenen(de) te marilles heeft gelooft diericke/
le begghe nu t(er)tijt rintm(eeste)r ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)toge(n) van/
loeven(e) tot zijnder manissen behoirlijc te goede(n) en(de) te/
erve(n) [oft te doen goed(en)] voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) oft voir hoff en(de)
//
hee(re) in drie roeden beemps gelege(n) alsoe die gelege(n) sijn/
te adorp en(de) noch in een half dach(mael) lants gelegen/
ald(air) den beemt tussche(n) de goede jans jossart en(de) de/
goede her joes van ghete en(de) thalf dach(mael) tussche(n) de/
goede sgasth(uys) van fos en(de) de goede sp(ro)ch(ie) van orp le/
grand en(de) dat hij totter selver gued(ingen) bringe(n) sal zijn/
wijf die mede en(de) gelijc he(m) de gued(ingen) doen sal de/
quo sat(isfactum) Et war(andizare) prout Welcke goede hij bekint/
heeft den voirs(creven) rintm(eeste)r vercocht te hebbe(n) pro certo/
p(re)cio de quo sat(isfactum) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer