SAL7373, Act: R°146.3 (336 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°146.3  
Act
Date: 1479-12-12

Transcription

2020-02-12 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) dat jan vand(en) heetvelde de jonge sone jans heeft/
geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cur(acie) en(de) auct(oriteyt) geg(even) willem(me)/
kerincx woenen(de) te haecht Alle alsulcke sijne heerlich(eit) van/
delbroeck als zij te haecht liggen(de) heeft mette(n) chijse(n) en(de) ande(re)n/
sijne(n) toebeh(oirten) Te verware(n) te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) d cav(er)son burg(imagistro) duffle molen scab(inis)/
dec(embris) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer