SAL7373, Act: R°155.1 (360 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°155.1  
Act
Date: 1479-12-24

Transcription

2020-03-09 by Greet Foblets
Vander questien die voe(r) den rade vander stat come(n) is tussche(n) joh(ann)ese/
vander hofstat als v(er)coepe(r) van vier huyskens de twee neve(n) een/
inde borchstrate Ende dande(r) twee oick neve(n) een inden ham geleg(en)/
ter eender zijde(n) ende g(eer)de van thiene(n) al(ia)s hudge als coepe(r) van/
dien t(er) ande(re) d(air)af dat p(ar)tien in diffe(re)ncien viele(n) vand(en) co(m)me(re)n/
uuyte(n) goede(n) gaen(de) dewelke te hoge(re)n laste stonde(n) te betale(n)/
dan de stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) Ende namelijck hadde(n) die va(n) sinte/
g(er)truyden van hue(re)n rinte(n) die zij d(air)op hadde(n) va(n) hem wille(n) hebbe(n)/
voir elke(n) stuv(er) meer dan drie pl(a)c(ken) Oick stonde(n) e(n)nige d(er) co(m)me(re)n/
hog(er) te quite(n) dan xviii den d(enier) dwelck al hij hoepte te corte(n)/
aende vi(½) r(ijns) gulden(en) erflijck te twintich stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken)/
voe(r) den stuv(er) als dair voe(r) hij die goede hadde gecocht/
Dair tegen de voirscr(even) joh(ann)es dit onky(n)nende seyde dat hij niet/
meer sculdich en wae(r) te cortte(n) voe(r) de co(m)me(re)n d(air)uuytgaen(de) dap/
dan pe(n)ninck tege(n) pe(n)ninck ende elke(n) stuver te drie pl(a)c(ken) Op/
dwelck de getuygen die bijder come(n)scap ware(n) ov(er)hoirt zijn bij/
hue(re)r consciencien nae dov(er)geve(n) va(n) p(ar)tien die cleerde(n) dat den/
coop was vand(er) voirs(creven) vier huysen voir vi(½) r(ijns) gul(den) erflijck den/
d(enier) xviii te quite(n) elk(en) r(ijns) guld(en) te xx stuv(er)s en(de) iii pl(a)c(ken) voe(r)/
den stuver en(de) dat vorweerde was dat alle de chijse uuyte(n)/
goede(n) gaen(de) afgecort souden w(or)den aende voirs(creven) vi(½) r(ijns) g(ulden)/
pe(n)ninck tegen pe(n)ninck en(de) iii pl(a)c(ken) voe(r) elk(en) st(uver) Es duytsp(ra)ke/
vand(er) stat dat den voirs(creven) coepe(r) cortsel vand(en) co(m)me(re)n uuyten/
goede(n) gaen(de) geschien sal aende voirs(creven) vi(½) r(ijns) g(ulden) erflijck/
pe(n)ninck tege(n) pe(n)ninck en(de) drie pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) nae dat/
de wairh(eit) gedrage(n) heeft In cons(ilio) op(idi) decembr(is) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer