SAL7373, Act: R°161.2-V°161.1 (368 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°161.2-V°161.1  
Act
Date: 1479-12-31

Transcription

2020-03-24 by Greet Foblets
It(em) jan vanden ve(re) heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft van he(re)n janne va(n) langrode voirs(creven) de p(ar)ceele(n) va(n) land(en)/
h(ier)nae bescr(even) Te wete(n) inden yersten (½) boender lants nu met rogge
//
besaeyt en(de) gemest gelege(n) neve(n) tcloesters lant dat lucas va(n)d(er)/
calste(re)n houdt Item een dachmael lants brake eens omgedae(n)/
gelege(n) tussche(n) tcloest(er)s lant dat de voirs(creven) lucas oick hult/
ter eender zijden en(de) tussche(n) voirscr(even) half boender lants met/
rogge besaeyt t(er) ande(re) Item thien vie(re)ndeele(n) lants stortte/
o(m)megedae(n) gelegen neve(n) ge de goede henr(ix) brugmans/
en(de) lijsbette(n) rix lant Item v dach(mael) dach lants stortte o(m)me/
gedae(n) gelege(n) aende heergrechtstrate neve(n) de cloest(er)delle/
die claus va(n) bo(m)male hult Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te/
wynne(n) va(n) halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) nege(n) jae(re)n lang/
vervolgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vi mudde(n) rox tsj(ae)rs/
d(er) mate(n) va(n) loven(e) cu(m) va(n)no et pe(n)na alle jae(re) tsinte andr(ies)misse/
apostels te betale(n) uts(upra) cu(m) cete(r)is condic(i)onib(us) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer