SAL7373, Act: R°171.2 (388 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°171.2  
Act
Date: 1480-01-11

Transcription

2020-05-01 by Greet Foblets
Item de voirscr(even) goirdt h(er)meys in p(rese)ncia heeft geapprobert/
ende geratificeert alsulken vercoopen van zesse rinssche/
gulden(en) erflijker rente(n) als de voirs(creven) vrancke zijn brueder/
v(er)cocht heeft junii vi a(n)no lxxi den capellanen van sinte/
pet(er)s te loven(e) welke voirs(creven) vi rinssche guld(en) erflijck/
de voirscr(even) gebrueders h(er)meys jairlijx heffende ware(n) opde/
stat van loven(e) vallende half p(ri)ma decembr(is) en(de) half/
p(ri)ma junii Ende want he(m) de helcht van dien vi r(inssche)/
guld(en) toebehoirde soe heeft hij hem d(air) voe(r) bewese(n) in/
zijne deylinge tot zijne(n) xii r(inssche) guld(en) drie r(inssche) g(ulden) belopen(de)/
tsame(n) xv r(inssche) guld(en) in zijnder deylingen begrepen Ende/
want oick de voirscr(even) vi rinssche gulden(en) staen af te legg(en)/
den d(enier) xviii en(de) de ande(re) xxiiii r(inssche) gul(den) den d(enier) xvii soe/
come(n) den selve(n) goirde vand(en) voirs(creven) v(er)cochte(n) iii r(inssche) g(ulden) erflijck/
iii guld(en) r(inssche) eens dewelke de voirs(creven) vrancke he(m) geloeft/
te betale(n) ad mo(nicionem) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer