SAL7373, Act: R°186.1 (421 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°186.1  
Act
Date: 1480-01-26

Transcription

2020-06-16 by Greet Foblets
It(em) willem van molle sone wilen willems welc wile(n)/
wille(m) de vader van live ter doot bracht is bij he(re)n ja(n)ne/
van mons ridder D(air) af de selve her jan aen de vriende(n)/
des voirs(creven) willems heeft gesoent ende ter beternissen/
gegeve(n) in handen van her janne van dyeven priest(er)/
en(de) arnde de witte meye(r) van herent de so(m)me van/
tachtentich rijns guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc op alsulcke(n)/
vuege vorweerd(en) ende geloften soe verre de voirs(creven) willem/
tot zijne(n) dagen comen sijnde cose de veede dat den/
voirs(creven) her ja(n)ne de voirs(creven) pe(n)ning(en) gerestitueert souden/
werden en(de) oft hij de soene ae(n)name souden hem de/
pe(n)ning(en) volgen in p(rese)ncia p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(o)] a pane m(argare)[te] helscheviers/
eius m(at)ris rel(i)c(t)e dicti quond(am) wil(he)lmi de (con)sensu scitu int(er)esse/
et volu(nta)[te] eiusd(em) necnon walteri mu(n)te(re) et roberti goedeweert/
a(m)icor(um) ex utraque parentela heeft ae(n)genomen en(de) geadvoeert/
de voirs(creven) soene ende gelooft de selve soene van weerden te/
houden ende ne(m)mermeer dair tegen te doen(e) noch te comen/
Bekinnen(de) de voirs(creven) so(m)me van tachtentich rijns guld(en) bij/
handen der voirs(creven) her jans en(de) arnts ontf(angen) te hebben Sceld(ende)/
d(air) af volcomelic quite cor(am) berct moelen januar(ii) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer