SAL7373, Act: R°195.1 (435 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°195.1  
Act
Date: 1480-01-29

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse gewese(n) bij scepen(en) va(n) loven(e) opden/
xi dach januar(ii) lestleden tussche(n) he(re)n jacoppe hee(re) van/
ghete he(re)n henr(icke) ymbrechts p(ri)este(r) rintmeest(er) m(ijns) he(re)n van/
rotselair en(de) clause va(n) e(m)me(re)n diene(r) mijns jonch(e)r(e)n va(n) cule(n)borch/
t(er) eender zijden en(de) willem(me) lambr(echts) die als geleyt tot jans/
zijns brueders goede(n) belet gedaen hadde ae(n) zeke(re) pe(n)ni(n)ge/
gesonde(n) in handen willems va(n) buetsele tott(er) lossinghen/
behoeff soe dyerste p(ar)tie seyde vand(en) voirs(creven) hee(re) va(n) rotsel(air)/
en(de) jonch(e)r(e) va(n) culenborch in vrancr(ijke) geva(n)gen sitten(de) meynen(de)/
dat die den selve(n) wijlen ja(n)ne toebehoirde(n) t(er) ande(re) d(air) gewijst/
wert geliefde willem(me) met scepen(en) br(ieven) voirt te vare(n) opde/
voirs(creven) pe(n)ni(n)ghe dat hij acht(er)volgen(de) den ov(er)geven(e) va(n) p(ar)tien/
caucie stelle(n) soude en(de) d(air)entende(n) recht Ende nae dien dat va(n)/
wege(n) der voirscr(even) yerster p(ar)tien tande(re)n tijde(n) h(ier) voe(r) navolgen(de)/
den voirs(creven) vo(n)nisse v(er)socht es geweest inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loven(e) wair de selve wille(m) die borchtocht also/
niet en stelde dat dan de voirs(creven) h(er) jacop vo(n)nislijck quijt/
en(de) ontslage(n) mocht wese(n) vand(en) borchtocht die hij voe(r) do(n)tslach/
vand(en) voirs(creven) pe(n)ni(n)g(e) hadde gedae(n) en(de) dat den ande(re)n p(er)sone(n)/
voirscr(even) tot behoef als vo(r)e die pe(n)ni(n)g(e) te blive(n) met vo(n)nisse/
aengewijst worden Ende van dier borchtocht alnoch op/
heden niet en bleke zoe wairt bijden voirscr(even) willem(me) van/
buetsele weert d(er) voirscr(even) ae(n)legg(er)s inden name d(er) selv(er) ae(n)legg(er)s/
alnoch getendeert tot dien sustine(re)nde dat dat also sculdich/
wa(r)e te geschien Wair op scepen(en) gemae(n)t wijsden voir een/
vo(n)nisse Wair de voirscr(even) wille(m) ten opstane smeyers en(de)/
der scepen(en) de voirs(creven) borchtocht acht(er)volgen(de) den voirvo(n)niss(en)/
niet en stelde oft ten mi(n)sten en dede blijcken dat die/
gestelt was dat dan de voirscr(even) hee(re) va(n) ghete vander/
voirscr(even) borchtocht quijt sijn soude en(de) zijne(n) medep(ar)tien/
inden name als vo(r)e souden de voirscreven pe(n)ni(n)ghe/
ombelet bliven In scampno januar(ii) xxix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer