SAL7373, Act: R°196.3 (436 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°196.3  
Act
Date: 1480-01-31

Transcription

2020-07-09 by Greet Foblets
Met condicien dat de voirscr(even) arndt en(de) jan hen aut hen mette(n)/
voirscr(even) br(ieven) sulle(n) moege(n) costeloes houde(n) en(de) ontheffen va(n) alle(n)/
alsulken obligacien en(de) borchtochten als zij tande(re)n tijde(n) gedae(n)/
hebbe(n) voir scepen(en) va(n) loven(e) te weten(e) va(n) ii r(ijns) gul(den) erflijker/
rente(n) aen henr(icke) vand(en) putte va(n) w(er)chte(r) desgelijx van eene(n)/
r(ijns) gulden(en) oick erflijcker rente(n) ae(n) s(er)vase opden berch Ende/
van eene(n) schilde erflijck bebr(ieft) met scepen(en) br(ieven) van werchte(r)/
want de voirscr(even) pe(n)ni(n)ghe geheelijck en(de) al betaelt zij(n) Inde(n)/
prouffijte en(de) orber der voirscr(even) gehuyssche(n) alsoe zij dat/
openbaerlijck bekint hebben eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer