SAL7373, Act: R°198.1 (439 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act
Date: 1480-02-03

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Want willem van leefdale als p(ro)cur(eur) jans bezuts natuerlijx die/
uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) van loven(e) nae des(er) stat recht voir/
zijn wettich gebreck come(n) ende geleyt is tot alle(n) den goede(n)/
beyde have en(de) erve hee(re)n ph(ilipp)us van bourgoingne(n) hee(re) ter horst/
ridders heeft hem oft janne vlas d(er) stat bode in zijne(n) name/
mids br(ieven) gescr(even) aenden meye(r) va(n) libbeke oft zijne(n) stedehoude(r)/
tsinte pet(er)srode alle de selve goede doe(n) leve(re)n en(de) dach va(n)/
rechte doen beteeke(ne)n den voirs(creven) he(re)n ph(ilipp)e zijnder v(rou)we(n) hue(re)n wy(n)ne(n)/
oft zij tegen de voirsc(reven) leveringe yet hadde(n) wille(n) allige(re)n/
tot welke(n) dage als ten v(er)streken(en) daghe de voirs(creven) p(er)sone noch/
nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) gecompareert en is den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewese(n) hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat/
hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij rappoirte des voirs(creven) jans/
vlas de voirscr(even) leveringe en(de) execucie geschiet te zijne datme(n)/
den voirscr(even) geleydden vand(en) voirs(creven) goede(n) houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) br(ieven) alsoe v(er)re het/
noch voir hen come(n) was In scampno febr(uarii) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer