SAL7373, Act: R°202.1 (445 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°202.1  
Act
Date: 1480-02-07

Transcription

2020-07-26 by Greet Foblets
It(em) arnt lambrechts heeft gelooft henr(icke) vand(er) horst als rintmeest(er)/
sgodsh(uys) vand(er) banck dat hij binnen xv dage(n) naestcomen(de) gaen sal/
bij m(ijn) vr(ouwen) vand(er) banck voirs(creven) en(de) met huer rekene(n) van alsulck(en) reste(n)/
van coren(e) als hij huer tacht(er) en(de) belanck is en(de) d(air)af huer co(n)tente(re)n/
oft hue(re)n goeden moet hebben cor(am) cav(er)son burg(imagistro) febr(uarii) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer