SAL7373, Act: R°213.2-V°213.1 (456 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-V°213.1  
Act
Date: 1480-01-30

Transcription

2020-08-19 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat merten van oppendorp onse/
geminde sc medescepen(e) heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht procuracie ende auctoriteyt gegeve(n) ja(n)nes/
van moerssele ja(n)nes zijnen sone woute(re)n vand(en) broecke/
henricke van nyvele woute(re)n van wange willem(me) van/
leefdale ende janne van borre oft den eenen van/
hen bringe(r) sbriefs Alle ende yegewelcke zijn saken/
questien en(de) geschillen die hij alsnu uutstaende heeft/
oft namaels hebben sal moegen tegen wien dat zij/
voir alle gherichten gheestelijc ende weerlijc Alle/
zijn goede rinte(n) opcomi(n)gen ende vervallen Te verwa(re)n/
te manen teysschen op te bue(re)n ende te ontfange(n) d(air) voe(r) te pande(n)/
te dagen te beleyden rasteme(n)ten te doen di leggen/
die met rechte texeque(re)n ende te vervolge(n) Compos(icie)/
en(de) minlike yffeni(n)ge van al te maken den sculders van
//
des zij oft e(n)nich van hen ontfange(n) selen te quite(re)n en(de) volcome(n)/
quitan(cien) te gue geve(n) Et generalit(er) En(de) soe wes bijden/
eene(n) d(er) voirs(creven) procur(eur)s in des voirs(creven) steet enichssins gedaen/
geprocureert en(de) gevordert sal worde(n) (et)c(etera) promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) retheman moelen/
scab(inis) januar(ii) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer