SAL7373, Act: R°227.2 (495 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°227.2  
Act
Date: 1480-02-24

Transcription

2020-10-25 by Greet Foblets
Nae dien dat barbele van breetzijp geheete(n) bras met behoirlike(n)/
rastemente(n) nae des(er) stadt recht gevolcht heeft op zeke(re) pe(n)ni(n)ge/
staende onder walt(er) va(n) braken tot behoeff coenrarts va(n) tricht/
scerp cock van des(er) stadt die der selver barbelen sculdich was/
dertich stuv(er)s van wettig(er) schout en(de) den he(re)n gebleken/
es bij janne trouwants vorste(r) de drie rasteme(n)te met/
behoirlijken manie(re)n geschiet te zijne en(de) der p(ar)tien de conde/
gedaen gelijck dat behoirde aldair nyema(n)t gecompareert en/
is Ende nae dien dat de he(re)n scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n)/
smeyers op eene(n) gelegen(en) dach va(n) rechte gewese(n) hebbe(n) dat/
barbelen voirs(creven) volgen soude(n) de gerasteerde pe(n)ni(n)ghe tot/
hue(re)r schult behoeff behalve(n) hue(r) ve(r)ificacie en(de) alsoe acht(er)volg(ende)/
den selve(n) vo(n)nisse Heeft barbele op heden hue(r) ve(r)ificacie/
behoirlijck gedaen op xxx st(uvers) zonder cost en(de) last en(de) also de(n)/
meye(r) alnoch manende den voirscr(even) scepen(en) nae ve(r)ificacie voirs(creven)/
alsdair zij met hue(re)n voirsp(ra)ke dede segge(n) dat zij [hoepte] huers eedts/
volcome(n) te zijne acht(er)volgen(de) den yersten vo(n)nisse Hebbe(n) de selve/
scepen(en) t(er) manissen smeyers gewesen dat zij acht(er)volgen(de) den/
voirvo(n)nissen volcome(n) is huers eedts Act(um) in scampno cor(am)/
scab(inis) februar(ii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer