SAL7373, Act: R°231.1 (503 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°231.1  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-30 by Greet Foblets
Item den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen cornelise/
vander helle(n) sinte pet(er)sman t(er) eender zijden en(de) joh(ann)ese van/
wesenbeke van santhove(n) t(er) ande(re) hebben de voirs(creven) p(ar)tien/
uuytgestelt en(de) gecontinueert tot van heden in vier weke(n) om/
alsdan te diene(n) gelijck die(n) op hede(n) gedient soude hebbe(n) cor(am)/
wijtvliet et m(ar)tino de opp(endorp) homi(ni)b(us) sancti petri febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer