SAL7373, Act: R°231.2 (504 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°231.2  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-31 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) dat her jan vander strate(n) p(ri)ester den welke(n) tande(re)n/
tijden bij henr(icke) van cuyct getransporteert zijn geweest de brieve/
van vijftich rinssche gulden(en) erflijck en(de) gemechticht die rinte tot/
eender sekerder so(m)men toe te heffen te bue(re)n te ontfange(n) (et)c(etera) soe de/
selve transport en(de) p(ro)cu(r)acie naerde(r) dat uuytwijse(n) die zij(n) vand(er)/
vand(er) daet [vacat] in p(rese)ncia heeft geapp(ro)beert/
gelaudeert geconfirmeert en(de) geloeft va(n) weerden en(de) gestentich/
te houde(n) allet ghene des de selve henr(ic) zeder dien transporte/
en(de) mechtich(eit) aengaen(de) den selve(n) rinten met rechte vervolcht/
heeft Ende heeft hem voirt geconst(itueert) ende gemechticht die/
saken en(de) allet des dier rinten aencleeft te bedinge(n) te v(er)volgen/
ten ynde uuyt (et)c(etera) in meliori forma Promitt(ens) ratu(m) renu(n)c(ians)/
Behalve(n) dat henr(ic) hem rekeni(n)ghe doen sal en(de) inne staen/
totter so(m)men toe vand(en) voirscr(even) transporte cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o]/
oppendorp berct scabinis februarii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer