SAL7373, Act: R°231.4-V°231.1 (506 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°231.4-V°231.1  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-31 by Greet Foblets
It(em) jan van hercke drossete van rethy heeft geloeft dat hij/
symone van wesenbeke oepen(en) sal der bancken recht van rethy/
van genechtdage te genechtdage zonder e(n)nich uuytsedt oft/
v(er)treck van der saken die de selve symoen aldair tegen den/
selve(n) janne drossete aldair uuytstaen(de) mach hebbe(n) Soe hij/
meynt va(n) wege(n) wile(n) ja(n)nes van wesenbeke zijns brueders/
van zeke(re)n pe(n)ni(n)gen die de selve drossete soe de selve symoe(n)/
meynt hem sculdich soude zijn ende v(er)wachten ende voldoen
//
des bij vo(n)nisse aldair van dien gewijst sal zijn op correctie/
vander stat Ende h(ier)op heeft symoen de clachte opden selven/
drossete gedaen quijtgescouden cor(am) ambobus burg(imagistris) febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer