SAL7373, Act: R°241.7 (524 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°241.7  
Act
Date: 1480-03-04

Transcription

2020-11-10 by Greet Foblets
It(em) jan van ost als procur(eur) d(er) chartroise(n) van antw(er)pen en(de) hue(re)n/
adhe(re)nten heeft aengenome(n) dat hij op va(n) en dijssendage naestcomen(de)/
in acht dage(n) sal doe(n) come(n) in p(er)sone zijn voirs(creven) meest(er)s inde banck/
voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) lov(en) tege(n) henr(icke) va(n) cuyck oft selve dan ind(en) sake(n)/
antwerde(n) soe hue(re)n raet gedrage(n) sal marcii iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer