SAL7373, Act: R°250.1 (547 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°250.1  
Act
Date: 1480-03-08

Transcription

2021-01-01 by Greet Foblets
Vand(er) stoote(n) questien en(de) gescille(n) die sijn tusschen henr(icke) va(n) landen(en)/
ter eend(er) en(de) arnde scrine ter ande(re) aengaen(de) diversen gebreken/
die elc meynt totten ande(re)n te hebben en(de) allet gene des tusschen/
hen tot desen dage toe uutstaen mach te geschille Hebben hen/
de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n ende/
vriendelike yffene(re)n Te weten(e) henrick in goessen(e) tybe en(de)/
henr(icke) van nyvele en(de) arnd in reyne(re)n van wijtvliet en(de) pete(re)n/
vand(er) hoeven In sulcker vuegen dat elc hue(re)r sijne(n) eysch en(de)/
gebreken die hij opten ande(re)n mach hebben overgeve(n) sal in/
gescrifte den seggers vand(er) wed(er)p(ar)tie(n) binnen drie dagen naestcomen(de)/
en(de) elc hue(re)r sal op sanders eysch en(de) gebreken voirs(creven) binne(n) drie/
dage(n) dair nae sijn verantwerde(n) oic in gescrifte ov(er)geve(n) den/
seggers d(er) wederp(ar)tie(n) en(de) binne(n) viii dage(n) d(air) nae sulle(n) de/
seggers infor(ma)cie ind(er) saken neme(n) en(de) hue(r) uutsprake op der/
p(ar)tie(n) gescille(n) doen op dat sijs eens sijn oft anders binne(n) den/
selve(n) viii dage(n) sullen de seggers die gescriften bringen in hande(n)/
van scepen(en) van loeven(e) en(de) hale(n) d(air) af een vo(n)nisse om den wijn/
p(ro)mitt(entes) rat(um) En(de) oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake (et)c(etera) cor(am) borch(oven)/
moelen m(ar)cii viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer