SAL7373, Act: R°251.2 (552 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°251.2  
Act
Date: 1480-03-09

Transcription

2021-01-01 by Greet Foblets
Nae dien dat comen sijn bij d(er) stad rade pet(er) vrancx van/
mechlen ter eend(er) zijden en(de) agneete vand(er) eycken ter ande(re)/
Ald(air) de voirs(creven) peter begheerde dat agneete voirs(creven) he(m) oplegg(en)/
en(de) betale(n) soude alsulcken xxxiii st(uvers) als hij uutgereyct/
en(de) betaelt heeft gelijc hij seyde om te houden(e) alsulcken/
kint als zij bekinden tsamen gehadt te hebben(e) en(de) seyde/
dat de selve xxxiii st(uvers) vallen souden int geheele opten/
ix[ten] dach van meye naestcomen(de) (et)c(etera) hoopte ende meynde/
dat hem die werden souden met meer woorde(n) bij he(m) gealligeert/
D(air) teg(en) agneete voirs(creven) dede seggen dat zij meynde dat zij/
in he(m) niet gehouden en was gemerct dat hij de vad(er) vand(en)/
kinde was en(de) dat hij sijns selfs kint sculdich wae(r) te houden(e)/
ende oic wae(r) de selve pet(er) in huwelike(n) state met eend(er)/
ande(re) getoge(n) en(de) alsoe en waert niet gescapen dat zij van/
he(m) vele meer hulpen oft goetdoen hebben soude Hopen(de) ende/
meynende dat zij vand(er) voirs(creven) xxxiii st(uvers) ongehoude(n) zijn/
soude en(de) oec ontlast vand(en) toecomen(de) tide En(de) alsoe p(ar)tie(n)/
in wed(er)ssijden gehoert zijnde is uutgesproken den p(ar)tien/
voirs(creven) dat de voirs(creven) agnete tvoirs(creven) kint d(air) questie af is/
voirtaen houden sal en(de) des sal zij heffen voe(r) dierste jaer/
te weten(e) opten ix[ten] dach van meye toecomen(de) over jaer iii/
peters en(de) alsoe alle ja(r)e dair nae iiii pet(er)s alsoe lange zij/
dat hult en(de) des sal zij sculdich zijn tvoirs(creven) kint temelijc/
te houden(e) en(de) de voirs(creven) xxxiii st(uvers) die hij eysschende was/
der voirs(creven) agnete(n) sullen mits desen versmelten In (con)s(ili)[o]/
m(ar)cii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer