SAL7373, Act: R°260.2 (578 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°260.2  
Act
Date: 1480-03-18

Transcription

2021-01-30 by Greet Foblets
It(em) katlijne sridders wettige weerdinne wilen jans heeft huer/
op heden te rechte gep(rese)nteert inde banc voir meye(r) ende scepen(en)/
tegen henr(icke) van dalem die op heden alhier bescreve(n) was/
metter stad brieve(n) overmits dien dat hij beco(m)mert hadde/
dbloc geheete(n) keyserrijke mette(n) meye(r) ende laten van/
m(ijnre) vrouwen van ranshem en(de) ja(n)ne van berthem onder/
hue(re)n hoff geleg(en) inde prochie van vertrike oft dair omtrent/
welc bloc de voirs(creven) weduwe besittende is met scepen(en)/
brieven van loeven(e) met meer ande(re)n goeden voe(r) acht/
mudden rocx cor(am) predict(is) scabinis In sca(m)p(n)[o] m(ar)cii/
xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer