SAL7373, Act: R°28.2-V°28.1 (72 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°28.2-V°28.1  
Act
Date: 1479-07-19

Transcription

2019-10-17 by Greet Foblets
It(em) gielijs delle als procur(eur) jouffr(ouwe) ka(telij)[nen] wed(uwe) bauduins/
wilen smale geheete(n) van brousberghe al(ia)s van bouler/
die welcke hij hier inne gelooft heeft te vervangen/
ter eend(er) zijden en(de) her jan vand(en) berghe priester/
als procur(eur) hee(re)n jans van sinte guericx ridders dien/
hij hier inne renu(n)c(ians) quibuscu(m)q(ue) previleg(iis) gelooft heeft/
te vervange(n) ter ande(re) in p(rese)ncia hebben gekint en(de)/
gelijdt dat zij met malcande(re)n veraccordeert zijn der/
pointe(n) condicie(n) en(de) vorweerde(n) hier nae bescreve(n) die/
zij malcande(re)n willen gelove(n) tonderhouden en(de) doen/
acht(er)volgen Inden ierste(n) dat de voirs(creven) her jan/
vand(en) berghe p(ro)cur(eur) svoirs(creven) hee(re)n jans den selve(n) van s(in)[t]/
guericx in dien hebben sal dat hij der voirs(creven) weduwe(n)/
terstont opleggen sal hue(re)n grontchijs die zij heeft op/
alle alsulck(en) goede alse wilen toebehoirde(n) roelande van/
bourgeval gelege(n) te bouler le desoutrain d(air) voe(r) de/
selve goede voirmaels van hue(re)n oft huers mans wege(n)/
uutgedaecht hebben geweest met coste en(de) co(m)mer d(aer) op/
uut saken van dien gedaen en(de) geleden en(de) dat zij/
voirtaen voir huer en(de) hue(r) nacomeling(en) den selven/
hue(re)n grontchijs d(air) op heffen en(de) behouden sal gelijc oft/
tselve uutdage(n) niet en wa(r)e geschiet Ende ter/
ande(r) zijden heeft de voirs(creven) gielijs als p(ro)cur(eur) en(de) vervang(er)/
gelic voe(r) de voirs(creven) wed(uwe) geconsenteert en(de) overgegeve(n)/
dat hier op alle de voirs(creven) goede den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne
//
van sinte guericx ridde(r) volgen en(de) in zijnen handen/
come(n) selen voir gebreck van betalingen van sijne(n)/
xii rijd(ers) lijfpen(sien) die hij d(air) op met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) heeft en(de) heffen(de) is en(de) dair voe(r) die he(m) voirmaels/
met rechte bijden officie(re)n dair onder die ligge(n) gelev(er)t/
hebben geweest om de selve sijn gebreken op dat hij/
can dair aen te verhalen geloven(de) deen dand(er) hier af/
altijt voird(er) vestich(eit) oft behoeft te doen(e) ten coste vand(en)/
ghene(n) diese begheert oft e(n)nig(en) van hen hier af yet te/
nauwe wa(r)e geschiet p(ro)ut cor(am) berct molen julii xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer