SAL7373, Act: R°301.1 (667 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°301.1  
Act
Date: 1480-04-29

Transcription

2021-05-03 by Greet Foblets
It(em) arnt broeders al(ia)s coppens sone wilen willems arnt henr(ic)/
en(de) willem zijne kinde(re)n p(ri)us ema(ncipa)[ti] hebben gelooft ind(ivisim) den rintm(eeste)r(e)n/
vand(er) stad van loeven(e) tot der selver stad behoef hondert tachtentich/
ryns guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc te betalen(e) telcken becsele van/
quareele(n) die zij backen en(de) uutsette(n) sulle(n) iiii[m] quareele(n) talsulke(n)/
prise als die alsdan gelde(n) sele(n) tot dat de voirs(creven) so(m)me betaelt/
sal zijn quol(ibet) ass(ecutu)[m] tot desen verbinden(de) ende veroblige(re)nde alle/
hue(r) goede have en(de) erve en(de) besundert een scep en(de) hue(re)n alem/
totten quareelbacken(e) beho(r)ende Hebben voirt gelooft dat zij/
hue(r) goede niet vervremde(n) verande(re)n noch verminde(re)n en selen/
in gheenre manie(re)n Mair dat zij die selen houden in state tot/
behoef ende inden name der voirs(creven) stad Ende ter meerd(er) sekerh(eyt)/
hebben zij tonderpande gesedt de licen(tia) d(omi)ni fundi een huys/
en(de) hoff geleg(en) inde coestrate tussche(n) de goede der kinde(re)n/
wouters de putte(re) op deen zijde en(de) de goede der weduwen ende/
erfg(enamen) wouters wilen van ermbeghe(m) op dande(re) strecken(de) acht(er)weert/
tot op de dyle De quo sat(isfacere) et war(andizare) sub valore qui(n)q(ue) cu(m) di(midi)[o]/
pet(er)s he(re)d(itarii) cens(us) t(am)q(uam) prout cor(am) berthe(m) moelen aprilis penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer