SAL7373, Act: R°306.3 (681 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°306.3  
Act
Date: 1480-05-04

Transcription

2021-05-08 by Greet Foblets
Allen dat katlijne mo(m)mairts geheete(n) tscuyp(er)s weduwe jans wile(n)/
vanden scriecke van stertbeke cu(m) tutore heeft geconstitueert/
thomase arnts hue(re)n behuwede(n) zone Alle ende yegewelke hue(r)/
sake(n) questien en(de) geschille(n) die zij alsnu uutstaen(de) heeft oft/
namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle d(er) selver katlijne(n) jairgulden/
schulde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck/
Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma p(ro)mittens/
ratu(m) salvo iusto calculo cav(er)chon burg(imagistr)[o] rethema(n)s moele(n)/
scabinis maii iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer