SAL7373, Act: R°348.3-V°348.1 (767 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°348.3-V°348.1  
Act
Date: 1480-06-13

Transcription

2021-11-21 by Greet Foblets
Alle(n) den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat henrick van beke briede(r)/
wonen(de) te loven(e) heeft geconstitueert meest(er) pete(re)n van sinte/
pet(er)s licenciaet in beyden rechte(n) hubertu(m) brau ja(n)ne coekenback/
pete(re)n de voe(re)ndale aut alt(eri) alsulke(n) sake(n) va(n) geschillen als/
jan joes poirte(r) van antwerpen die op hem als aenlegge(r)/
geimpetreert heeft uuyte(n) brabantsche(n) rade zeke(re) ma(n)deme(n)ten/
t(er) eender en(de) hem t(er) ande(r) zijden uuytstaen en(de) hangen moege(n)/
oft porre(n) mochte(n) voe(r) de he(re)n vande(n) selve(n) brabantsche(n) raide en(de)/
voirt alle zijn ande(re) saken questien geschille(n) jairguld(en) sculd(en)
//
opcomi(n)gen ende v(er)valle(n) goede(n) beruerlijck en(de) omberuerlijck/
chijsen rinten pachte(n) voir alle gherichte(n) beyde gheestelijck/
en(de) weerlijck tegen oft aen wien dat zij Te v(er)ware(n) te/
mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n tontfange(n) dair voe(r) te pande(n) te/
dagen te beleyde(n) rasteme(n)te te doen leggen te bedinge(n) in/
ae(n)legg(er)s oft verweerd(er)s stat te wynne(n) te verliesen componen(di)/
quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) cu(m) p(otes)tate substituen(di) Promitt(ens) rat(um) p(ro)mitt(ens)/
insuper r(e)leva(r)e d(i)c(t)os suos p(ro)cu(r)atores de one(re) satisdan(di) indicio cisti/
indicatu(m) solvi cu(m) sing(ulis) clausulis nec(essar)iis et oportu(n)is cor(am) cav(er)chon/
burg(imagistr)[o] rethemans moelen scabinis junii xiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer