SAL7373, Act: R°351.3 (772 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°351.3  
Act
Date: 1480-06-12

Transcription

2021-11-23 by Greet Foblets
Item de selve arndt heeft gekint en(de) gelijdt dat hem de/
voirs(creven) m(ijn) vrouwe gecontenteert en(de) te vreden gestelt heeft/
van allen coste(n) en(de) laste(n) die hij voirde(r) dan huer man oft/
zij voirmaels e(n)nichssins v(er)legt en(de) gelede(n) mach hebbe(n) het/
sij als huer procur(eur) oft and(er)ssins uuyt sake(n) vand(er) voirs(creven) borchtocht/
en(de) heeft d(air)om de selve m(ijn) vrouwe d(air)aff en(de) van al tghene/
dat hij hue(r) uuyt sake(n) van dier borchtocht coste(n) oft lasten/
soude moegen eyssche(n) quijtgescouwen eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer