SAL7373, Act: R°352.2 (775 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°352.2  
Act
Date: 1480-06-14

Transcription

2021-11-23 by Greet Foblets
It(em) agneese va(n) ha(m)me wonen(de) opde(n) crabbendijck heeft/
geloeft d(er) weerdynne(n) jans vanden bossche xlii stuv(er)s/
te iii pl(a)c(ken) tstuck de helcht d(air)af xiiii nacht nae/
petri naestcomen(de) en(de) dander helcht ad na(tivita)[t(is)] b(ea)te marie v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o] junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer