SAL7373, Act: R°42.3-V°42.1 (101 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°42.3-V°42.1  
Act
Date: 1479-08-12

Transcription

2018-11-15 by Greet Foblets
It(em) ter meerder sekerheyt ende vesticheyt van desen/
want de voirs(creven) jan gheen guedinge en(de) vesticheit
//
en heeft vand(en) gedeelte der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijnen/
en(de) dat alleene steet hue(re)n gedeelte aengaen(de) op/
tvervaen vander voirs(creven) jouffrouwe m(ar)griete(n) huerer/
suster Soe sal hem de voirs(creven) jan alst hem gelieft/
moege(n) doen leyden nae deser stad recht tot alle(n) den/
goeden have en(de) erve der voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) te cleyn/
haller en(de) elswaer in brabant gelege(n) om talle(n) tiden dat/
hij gebreck hadde in sijnd(er) vestich(eit) vand(er) voirs(creven) twee gesuste(re)n/
gedeelte oft der eend(er) van haer tselve gebreck op/
der selver jouffr(ouwe) m(ar)grieten goede mette(n) voirs(creven) beleyde/
te verhalen en(de) alle costen die hij d(aer) o(m)me hebbe(n) oft/
lijden mochte sij waere(n) van rechte oft andere/
cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer