SAL7373, Akte: R°49.3-V°49.1 (124 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°49.3-V°49.1  
Act
Datum: 1479-08-19

Transcriptie

2018-12-20 door Greet Foblets
Opde battacie van henr(icke) marien en(de) vrancke(n) vander hulst die wille(m)/
hubrechts als geleyt totte(n) goeden qui(n)tens va(n) bullestrate(n) als getuyge(n)/
onder den ande(re)n leyde(n) woude op zeke(re) pointen va(n) zijne(n) ov(er)gegeven(en)/
en(de) geexhibeerde(n) int(er)rogatorie(n) Inder sake(n) hangen(de) en(de) geport inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) tussche(n) den selve(n) willem(me)/
als ae(n)legge(r) t(er) eender zijden en(de) cole amele(n) v(er)weerde(r) t(er) ande(re) Inder/
welcker nae ae(n)sprake ende v(er)antw(er)den alligacie(n) en(de) (con)clusien int/
principael in wed(er)zijde(n) gesciet zijnde de voirs(creven) wille(m) tot zijne(n)/
thoene gewijst wert en(de) de voirs(creven) cole de voirs(creven) ii getuygen/
heeft doen batte(re)n meynen(de) dat zij niet sculdich en soude(n) zijn/
te tuyge(n) bij zeke(re)n reden(en) te voirde(re) want zij vanden goeden
//
dair questie af es souden hebbe(n) tande(re)n tijden gecocht en(de) dat/
zij dair inne soude(n) zijn gegoet en(de) alsoe p(ar)tie wy(n)ners oft/
verliesers soude(n) zijn inder sake(n) en(de) oick dat gheen va(n) zijnen/
getuygen tuygen en soude(n) wille(n) en dede blijken dat zij van/
dage te dage d(air)toe gedaicht hadde(n) geweest dair tege(n) de voirs(creven)/
wille(m) sustine(re)nde de contrarie hoepte en(de) meynde datme(n) niet/
bevi(n)den en sal soude en(de) wae(r) des wel getroest t(er) eedt vand(en)/
selve(n) twee getuyge(n) dat zij inde questie tussche(n) he(m) en(de) den/
voirs(creven) cole gepooirt gheenssins p(ar)tie wy(n)ners noch v(er)liesers/
en zijn met meer reden(en) bij hem geallig(eer)t Es gewijst bij scepen(en)/
vo(n)nisse ter manisse(n) smeyers wair de voirs(creven) twee getuyge(n) bij/
eede clare(n) dat zij in dese namelijke sake en(de) vanden/
goede(n) d(air) tussche(n) dese twee p(ar)tien questie es wy(n)ners noch/
v(er)liesers en zij(n) nu noch in toecomen(de) tijde(n) dat zij hue(r) conde/
drage(n) sulle(n) Act(um) in scampno om(n)ib(us) scab(inis) p(rese)ntib(us) dempto/
duffle aug(usti) xix
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer