SAL7373, Act: R°59.2 (149 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°59.2  
Act
Date: 1479-09-06

Transcription

2019-01-14 by Greet Foblets
Alle(n) den ghene(n) (et)c(etera) dat h(er) adriaen de coker religieux van/
vileer uuyt crachte va(n) p(ro)cu(r)acien hem gemaect zoe hij seyde/
bij zijne(n) p(re)laet en(de) (con)ve(n)t en(de) der clausule(n) va(n) substitucie(n) d(air)inne/
begrepe(n) gesubstitueert en(de) mechtich gemaect heeft jaq(ue)marde/
maricke Alle desselfs godshuys jairgulde(n) schulde(n) opcomi(n)g(en)/
p(ro)ffijte(n) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck chijse(n) rinten/
pachte(n) te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n tontfanghen/
d(air)voe(r) te pande(n) te daigen te beleyden rasteme(n)te te doe(n) legge(n)/
die met rechte texeque(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n te bedingen/
te wy(n)nen te v(er)liesen in mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
cor(am) cav(er)son burg(imagistr)[o] rethema(n) mole(n) scabinis sept(embris) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer