SAL7373, Act: R°63.1 (159 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°63.1  
Act
Date: 1479-09-10

Transcription

2019-01-14 by Greet Foblets
Item de voirscr(even) h(er) jan renu(n)c(ians) ende bij consente als vo(r)e heeft/
geloeft den voirs(creven) zijne(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n dat hij voir tghene/
des zijn gedeelte beter es dan e(n)nich vande(n) ande(re)n deele(n) lossen/
sal en(de) aflegge(n) met volle(n) pachte alsulke(n) twee rijd(er)s en(de) eene(n)/
pet(er) lijfrinten als de voirs(creven) vader en(de) moeder der voirs(creven) kinde(re)n/
div(er)sen p(er)sone(n) sculdich bleve(n) zijn en(de) dat voir den yerste(n) valdach/
der voirs(creven) rinte(n) Alsoe dat zijne voirs(creven) bruede(re)n en(de) suste(re)n en(de)/
hue(r) goede vand(er) selver lijfrinten tot eeuwige(n) dage(n) ombelast/
sulle(n) blive(n) bekynnen(de) oft d(air) inne e(n)nich gebreck gebuerde/
dat dese zijne deylinge soe v(er)re die he(m) aengaet van gheenre/
weerde(n) zijn en sal Mair soude(n) de voirs(creven) gebruede(re)n en(de) suste(re)n/
oft deen va(n) hen totter voirs(creven) lossinge(n) moege(n) exeque(re)n ov(er)geven(de)/
dat zijne(n) deylbrief blive(n) sal alh(ier) onder wet tot dat de voirs(creven)/
lossinge geschiet sal zijn cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer