SAL7373, Act: R°63.2 (160 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°63.2  
Act
Date: 1479-09-13

Transcription

2019-01-15 by Greet Foblets
Item machtelt die wijf es gielijs vander sluys heeft geloeft/
lijsbette(n) weduwe henr(ix) wile(n) vanden putte xlvii stuv(er)s/
te weten(e) de xii d(air)af te kersmesse naestcomen(de) xii st(uvers) te paessche(n)/
d(air)nae en(de) xii st(uvers) tot onser liev(er) v(rou)we(n) dage nat(ivitas) d(air)nae v(er)volg(ende)/
en(de) tsurplus vander voirs(creven) so(m)men t(er) ald(er)heylige(n) messe d(air)nae/
v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met condicie(n) wairt dat de voirs(creven) machtelt/
den yerste(n) t(er)mijn liet ov(er)gaen viii dage(n) dat dan in dien/
gevalle de geheele so(m)me gevalle(n) sal zijn cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o]/
septembr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer