SAL7373, Act: R°79.2-V°79.1 (192 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°79.2-V°79.1  
Act
Date: 1479-10-05

Transcription

2019-03-05 by Greet Foblets
Want willem pieret als procur(eur) der weduwen colarts wilen/
pieret sijnd(er) moeder nae deser stad recht voir zijn wettich/
gebreck geleyt tot allen den goeden hubrechts wilen hubert/
have en(de) erve soe waer die gelege(n) sijn met eene(n) open(en)/
placcate van deser stad gescreve(n) aen alle officie(re)n vand(en)/
walsche(n) brab(ant) he(n) heeft doen leve(re)n bijde(n) meye(re)n van/
yncourt en(de) van torbisoul alle de voirs(creven) goede en(de) dach/
van rechte doen bescheyde(n) der wed(uwen) [ende kinde(re)n] des voirs(creven) wile(n) hubr(echts)/
oft zij huer tege(n) de voirs(creven) leveringe hadde willen oppone(re)n/
tot eene(n) seke(re)n dage ov(er)leden Tot welcken dage noch oic op/
heden als ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven) weduwe noch/
niemant anders comen en is den voirs(creven) geleydde(n) trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers gewese(n)/
voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
tyebauts steenweechs d(er) stad bode de voirs(creven) leveringe en(de) dach
//
bescheydinge bij beyde den voirs(creven) officie(re)n geschiet te zijne/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
sal inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveringe(n) voirs(creven) alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen/
is In sca(m)p(n)[o] eod(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer