SAL7373, Act: R°82.2 (198 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°82.2  
Act
Date: 1479-10-08

Transcription

2019-03-25 by Greet Foblets
It(em) meest(er) pet(er) van s(in)[t] pet(er)s renu(n)c(ians) ter eenre zijden en(de) jan de porte(re) ter ande(re)/
hebben hen mynlijc gesubmitteert op hede(n) inde goede ma(n)nen vand(en) rade/
te weten(e) beyde den borg(er)meest(er)s h(ere)n jacoppe uut(er) lye(ming)[en] aug(ustijne) vand(en) borchoven/
ridde(re)n lod(ewijcke) roelofs joese abs(oloens) reyne(re)n wijtfl(iet) wencelijn van laethe(m) mych(iele) de/
pape en(de) meer ande(re)n al van alsulcker questie(n) als zij tegen malcande(re)n/
hadde(n) uutstaen(de) van vijf perts kue(re)n die jan de porte(re) bevond(en) heeft uutgaen(de)/
bove(n) tgene dat zijt hem gewara(n)deert hebben uute(n) goed(en) gelege(n) [vacat]/
die meest(er) pet(er) met zijnd(er) moed(er) en(de) suster vercocht hebben den voirs(creven) ja(n)ne d(air)/
af dat zij den selve(n) ja(n)ne gelooft hebben waerscap en(de) genoechdoen van welcke(n)/
kue(re)n de voirs(creven) vercoopers doen tertijt niet te binne(n) en wae(re)n oft zij uute(n) voirs(creven) goed(en)/
ghinge(n) oft niet cor(am) opp(endorp) borch(oven) in (con)s(ili)[o] oct(obris) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer