SAL7373, Act: R°87.1 (213 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°87.1  
Act
Date: 1479-10-15

Transcription

2019-03-27 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat arndt back wonen(de) te diest ende/
heeft geconst(itueert) geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) janne va(n) halle he(re)n ja(n)ne de walsche p(ri)este(r)/
thomase sgrooten smet wonen(de) te thiene(n) janne schat ja(n)ne/
everarts jacoppe va(n) artevelt ja(n)ne alarts henr(icke) de pele(re)/
willem(me) van leefdale en(de) janne van ost aut Alle ende/
yegewelke zijn sake(n) questien en(de) geschille(n) die hij alsnu/
uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle desselfs/
arnts jairguld(en) sculden opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijc/
en(de) omberuerlijck wair die gelegen zijn Te v(er)ware(n) te/
mane(n) teyssche(n) in mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) cav(er)soen burg(imagistro) berthem rethema(n)s scab(inis) octobr(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer